Refundacja- wózki manualne

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do:

 • wózków standardowych,
 • wózków aktywnych i półaktywnych,
 • wózków spacerowych,
 • wózków specjalnych komfortowych (bez elektycznych),
 • pionizatorów,
 • fotelików rehabilitacyjnych,
 • urządzeń multifunkcyjnych.

 

 

Możliwości fnansowania:
 • NFZ
 • PFRON
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

 

NFZ – Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

Co podlega refundacji:

Wózki standardowe, aktywne i półaktywne, spacerowe, specjalne komfortowe oraz

pionizatory, foteliki rehabilitacyjne, urządzenia multifunkcyjne, ortezy, i inne:

 

Co należy zrobić?

WAŻNE:

Od stycznia 2020 została uproszczona procedura wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Nowa procedura:

 1. Pozyskanie oraz potwierdzenie wniosku:

LEKARZ POZ (Podstawowe zaopatrzenie np. kule, pieluchy, wózki stalowe, materace i poduszki przeciwodleżynowe))

LEKARZ SPECJALISTA (Pełny zakres wyrobów medycznych)

MGR FIZJOTERAPII ( Podstawowe zaopatrzenie uzupełnione o część ortez)

FIZJOTERAPEUTA ZE SPECJALIZACJĄ (Pełny zakres wyrobów medycznych)

(BRAK KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA ZLECENIA W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

 1. Realizacja zlecenia w specjalistycznym punkcie medycznym.

Przykładowe kwoty refundacji NFZ: (100%)

Wózek inwalidzki specjalny: 3000 zł (100%)

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich: 1700zł (100%)

Urządzenie pionizujące 2000zł (100%)

Urządzenie multifunkcyjne: 3200zł (100%)

Fotelik rehabilitacyjny 700zł (100%)

Poduszka przeciwodleżynowa: 500zł (70%)

Pełny wykaz wysokości refundacji:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf

 

PFRON 

Jeśli wartość wybranego zaopatrzenia medycznego przewyższa kwotę refundacji, możemy dodatkowo pozyskać do 150% (w praktyce najczęściej około 100%) wartości dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie zaopatrzenia medycznego

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie danej instytucji
 • Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu.
 • Kopia zlecenia NFZ potwierdzona za zgodność z oryginałem

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

 

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu.

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach naprawdę popularne. Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona. Każdy może to zrobić i nikt nie powinien się wahać.

Strony umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje wielu zwolenników.

zalety

Błyskawiczna procedura
doboru urządzeń
rehabilitacyjnych

zalety

Największy showroom
wózków inwalidzkich
w Polsce

zalety

Strefa pomiarowania
specjalistycznego

zalety

Strefa przymierzania
i testów

zalety

Sprzedaż
ratalna

zalety

Dział pozyskiwania
środków
/ refundacji

Darmowe testowanie

Bezpłatne testowanie wózka oraz pomiar
specjalistyczny w CWI Lublin

Zarezerwuj bezpłatnie