Refundacja

Wózki standardowe, aktywne i półaktywne, spacerowe, specjalne komfortowe bez elektrycznych
oraz pionizatory, foteliki rehabilitacyjne, urządzenia multifunkcyjne

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do
wózków standardowych, aktywnych i półaktywnych, spacerowych, specjalnych komfortowych (bez elektycznych)
oraz pionizatorów, fotelików rehabilitacyjnych i urządzeń multifunkcyjnych.

 

 • NFZ
 • PFRON
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

 

NFZ – Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

Co podlega refundacji:

Wózki standardowe, aktywne i półaktywne, spacerowe, specjalne komfortowe oraz

pionizatory, foteliki rehabilitacyjne, urządzenia multifunkcyjne, ortezy, i inne:

 

Co należy zrobić?

WAŻNE:

Od stycznia 2020 została uproszczona procedura wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Nowa procedura:

 1. Pozyskanie oraz potwierdzenie wniosku:

LEKARZ POZ (Podstawowe zaopatrzenie np. kule, pieluchy, wózki stalowe, materace i poduszki przeciwodleżynowe))

LEKARZ SPECJALISTA (Pełny zakres wyrobów medycznych)

MGR FIZJOTERAPII ( Podstawowe zaopatrzenie uzupełnione o część ortez)

FIZJOTERAPEUTA ZE SPECJALIZACJĄ (Pełny zakres wyrobów medycznych)

 

(BRAK KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA ZLECENIA W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

 1. Realizacja zlecenia w specjalistycznym punkcie medycznym.

 

Przykładowe kwoty refundacji NFZ: (100%)

Wózek inwalidzki specjalny: 3000 zł (100%)

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich: 1700zł (100%)

Urządzenie pionizujące 2000zł (100%)

Urządzenie multifunkcyjne: 3200zł (100%)

Fotelik rehabilitacyjny 700zł (100%)

Poduszka przeciwodleżynowa: 500zł (70%)

Pełny wykaz wysokości refundacji:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf

 

PFRON 

Jeśli wartość wybranego zaopatrzenia medycznego przewyższa kwotę refundacji, możemy dodatkowo pozyskać do 150% (w praktyce najczęściej około 100%) wartości dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przykład:

Wózek inwalidzki specjalny:

3000zł       +      4500zł      =     7500zł

Refundacja NFZ +150% NFZ-> PFRON = Suma do wykorzystania na wózek

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie zaopatrzenia medycznego

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie danej instytucji
 • Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu.
 • Kopia zlecenia NFZ potwierdzona za zgodność z oryginałem

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

 

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Przykład:

Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy z wyposażeniem o wartości 9000zł

NFZ 3000zł (kwota limitu ustalonego przez ministerstwo zdrowia)

MOPR/PCPR 3600zł (tj. 120% kwoty ref. Nfz)

SUMA: 6600zł

WNIOSEK DO FUNDACJI np.: POLSAT- pozytywne rozpatrzenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu w kwocie 2000zł

SUMA: 6600zł + dopłata pacjenta 400zł = Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy z wyposażeniem o wartości 9000zł

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach naprawdę popularne. Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona. Każdy może to zrobić i nikt nie powinien się wahać.

Strony umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje wielu zwolenników.

Przykład:

Wózek inwalidzki lekki dla osób aktywnie poruszających się na wózku Koszt 7900 zł

1700zł       +     6696zł      =     8396zł

Refundacja NFZ + 6200zł plus 496zł odsetki  = Cena wózka plus odsetki

24x rata 279 zł

 

Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym.

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • NFZ
 • PFRON
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

 

Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie 1

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł ( minimalny udział własny 10% wartości sprzetu )

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego  i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę orzeczenia-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

Osoby które nie podlegają powyższym kryteriom, nadal mają możliwość oraz szanse na otrzymanie dofinansowania.

W razie braku profilu zaufanego, oraz możliwości jego założenia, należy:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie danej instytucji
 • Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Inne zaświadczenia wymienione we wniosku:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki
 • Oświadczenie o szczególnych trudnościach np. niezurbanizowana miejscowość, problemy finansowe itp.
 • UWAGA Zawsze sprawdź jakie są wymagane dokumenty przez Twój lokalny organ realizujący program.

NFZ

Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

O dofinansowanie do Wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ze środków NFZ możesz ubiegać się w dwóch przypadkach:

 • Gdy nie spełniasz kryteriów ubiegania się dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 (Wtedy możliwe jest pozyskanie środków uzupełniających PFRON- dofinansowanie do zaopatrzenia medycznego (Wózka specjalnego) w wysokości 150% wysokości dofinansowania NFZ)
 • Gdy kwota udzielona w programie jest niewystarczająca do zakupu wybranego wózka. Wtedy kwota z funduszu PFRON sumuje się z kwotą 3000zł z NFZ

 

Co należy zrobić?

WAŻNE:

Od stycznia 2020 została uproszczona procedura wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Nowa procedura:

 1. Pozyskanie oraz potwierdzenie wniosku na WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY (P.130) lub WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY DZIECIĘCY (P.131) – refundacja 3000zł 100%

 

LEKARZ SPECJALISTA (Pełny zakres wyrobów medycznych)

FIZJOTERAPEUTA ZE SPECJALIZACJĄ (Pełny zakres wyrobów medycznych)

 

(BRAK KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA ZLECENIA W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

 1. Realizacja zlecenia w specjalistycznym punkcie medycznym

PFRON

Jeśli wartość wybranego zaopatrzenia medycznego przewyższa kwotę refundacji, możemy dodatkowo pozyskać do 150% (w praktyce najczęściej około 100%) wartości dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Przykład:

Wózek inwalidzki specjalny (również elektryczny):

3000zł       +      4500zł      =     7500zł

Refundacja NFZ                                                                  150% NFZ-> PFRON                                  Suma do wykorzystania na wózek

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie zaopatrzenia medycznego

Niezbędne dokumenty:

Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie instytucji udzielającej wsparcia

Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)

Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu.

Kopia zlecenia NFZ potwierdzona za zgodność z oryginałem

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Przykład:

Wózek inwalidzki specjalny elektryczny o wartości 9000zł

NFZ 3000zł (kwota limitu ustalonego przez ministerstwo zdrowia)

MOPR/PCPR 3600zł (tj. 120% kwoty ref. Nfz)

SUMA: 6600zł

WNIOSEK DO FUNDACJI np.: TVN- pozytywne rozpatrzenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu w kwocie 2000zł

SUMA: 6600zł + dopłata pacjenta 400zł

=

Wózek inwalidzki specjalny elektryczny o wartości 9000zł

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

 

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

Przykład

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym Koszt 2200 zł

22000zł       +     0zł      =     611,1zł

Kwota zakupu wózka + odsetki (raty 0%) = Rata rozłożona na 3 lata (36 miesięcy)

Skutery oraz napędy elektryczne

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do napędu elektrycznego wózka manualnego. 

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

 Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

Moduł I – Obszar C – Zadanie 5

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Kwota pomocy do 7500 zł (min. wkład własny 25% kwoty brutto)

Przykład

10.000zł     =     7500zł    +      2500zł

Kwota zakupu skutera lub napędu = Max Kwota dofinansowania + Wkład własny 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu posiadają więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

UWAGA: Wymagany wkład własny może być sfinansowany przez środki pochodzące z innych źródeł wymienionych poniżej.

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU) 

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

 

 

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

 

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

 

Przykład:

Skuter elektryczny o wartości 10000zł

Aktywny Samorząd Moduł I, Obszar C, Zadanie 5 à 7500zł

Wkład własny: 2500zł

WNIOSEK DO FUNDACJI np.: WOŚP- pozytywne rozpatrzenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu w kwocie 2500zł

SUMA: 7500zł + 2500zł = Skuter elektryczny o wartości 10000zł (bez wkładu finansowego)

 

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

 

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

 

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

 

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

 

KREDYT

 

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

 

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

 

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

 

 

Transfer pacjenta (podnośniki ścienne, jezdne, sufitowe,  Schodołazy, Łóżka rehabilitacyjne, inny sprzęt rehabilitacyjny)

 

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do ……………………………………..

 

 • PFRON (Likwidacja barier technicznych/architektonicznych)
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

 

 

PFRON

 • Likwidacja barier technicznych/architektonicznych
 • Sprzęt rehabilitacyjny

 

O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

 

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych lub sprzętu rehabilitacyjnego nie jest obarczone powyższymi wymaganiami.

 

 

 

UWAGA: Przydział do jednej z kategorii zależy od PCPR/MOPR właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 • Likwidacja barier- do 95% kosztów przedsięwzięcia
 • Sprzęt rehabilitacyjny- do 80% kosztów wyposażenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie Likwidacji barier technicznych/architektonicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie instytucji udzielającej wsparcia

Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)

Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu. 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Przykład:

 • Likwidacja barier

Podnośnik sufitowy z montażem o wartości 17000zł

PFRON do 95% kosztów  16150zł

Wkład własny: 850zł

WNIOSEK DO FUNDACJI np.: Słoneczko- pozytywne rozpatrzenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu w kwocie 850zł

SUMA: 16150zł + 850zł = Podnośnik sufitowy o wartości 17000zł (bez wkładu finansowego)

 

 • Sprzęt rehabilitacyjny

Łóżko rehabilitacyjne o wartości 2800zł oraz przyłóżkowe urządzenie rehabilitacyjne 1400zł SUMA 4200zł

PFRON do 80% kosztów 3360zł

Wkład własny: 840zł

WNIOSEK DO FUNDACJI np.: Oswoić Los- pozytywne rozpatrzenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu w kwocie 840zł

SUMA: 3360zł + 840zł = Zestaw do rehabilitacji w warunkach domowych o wartości 4200zł (bez wkładu finansowego)

UWAGA

 • W przykładach zostały przedstawione maksymalne wartości dofinansowań z PFRON które są rzadkością. Wysokość dofinansowania zależy od instytucji udzielającej wsparcia
 • Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

 

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

 

Foteliki samochodowe rehabilitacyjne, podnośniki samochodowe, dostosowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do ……………………………………..

 

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

 

PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

 

Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

 

Moduł I – Obszar A – Zadanie 1

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Kwota pomocy 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł, Minimalny wkład własny 15% ceny brutto 

Przykład

 

13100zł       =    10000zł    +     3100zł

Kwota zakupu podnośnika do samochodu = Max Kwota dofinansowania + wkład własny

 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

 

https://sow.pfron.org.pl/

 

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu posiadają więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

UWAGA: Wymagany wkład własny może być sfinansowany przez środki pochodzące z innych źródeł wymienionych poniżej.

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Przykład:

Fotelik samochodowy o wartości 7500zł

Aktywny Samorząd Moduł I, Obszar A, Zadanie 1 à 6000zł

Wkład własny: min 1060zł (15% z 6000zł) + brakująca kwota 440zł= 1500zł

WNIOSEK DO FUNDACJI np.: Polsat- pozytywne rozpatrzenie wniosku i decyzja o dofinansowaniu w kwocie 1500zł

SUMA: 6000zł + 1500zł = Fotelik samochodowy rehabilitacyjny z wyposażeniem, o wartości 7500zł (bez wkładu finansowego)

 

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

zalety

Błyskawiczna procedura
doboru urządzeń
rehabilitacyjnych

zalety

Największy showroom
wózków inwalidzkich
w Polsce

zalety

Strefa pomiarowania
specjalistycznego

zalety

Strefa przymierzania
i testów

zalety

Sprzedaż
ratalna

zalety

Dział pozyskiwania
środków
/ refundacji

Darmowe testowanie

Bezpłatne testowanie wózka oraz pomiar
specjalistyczny w CWI Lublin

Zarezerwuj bezpłatnie