Refundacja

 


Wózki standardowe, aktywne i półaktywne, spacerowe, specjalne komfortowe oraz pionizatory, foteliki rehabilitacyjne, urządzenia multifunkcyjne


Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym.


Skutery oraz napędy elektryczne


Transfer pacjenta (podnośniki ścienne, jezdne, sufitowe,  Schodołazy, Łóżka rehabilitacyjne, inny sprzęt rehabilitacyjny)


Foteliki samochodowe rehabilitacyjne, podnośniki samochodowe, dostosowanie samochodu dla osób niepełnosprawnych.

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do:

 • wózków standardowych,
 • wózków aktywnych i półaktywnych,
 • wózków spacerowych,
 • wózków specjalnych komfortowych (bez elektycznych),
 • pionizatorów,
 • fotelików rehabilitacyjnych,
 • urządzeń multifunkcyjnych.
Możliwości fnansowania:
 • NFZ
 • PFRON
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

 

NFZ – Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

Co podlega refundacji:

Wózki standardowe, aktywne i półaktywne, spacerowe, specjalne komfortowe oraz

pionizatory, foteliki rehabilitacyjne, urządzenia multifunkcyjne, ortezy, i inne:

 

Co należy zrobić?

WAŻNE:

Od stycznia 2020 została uproszczona procedura wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Nowa procedura:

 1. Pozyskanie oraz potwierdzenie wniosku:

LEKARZ POZ (Podstawowe zaopatrzenie np. kule, pieluchy, wózki stalowe, materace i poduszki przeciwodleżynowe))

LEKARZ SPECJALISTA (Pełny zakres wyrobów medycznych)

MGR FIZJOTERAPII ( Podstawowe zaopatrzenie uzupełnione o część ortez)

FIZJOTERAPEUTA ZE SPECJALIZACJĄ (Pełny zakres wyrobów medycznych)

(BRAK KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA ZLECENIA W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

 1. Realizacja zlecenia w specjalistycznym punkcie medycznym.

Przykładowe kwoty refundacji NFZ: (100%)

Wózek inwalidzki specjalny: 3000 zł (100%)

Wózek inwalidzki ze stopów lekkich: 1700zł (100%)

Urządzenie pionizujące 2000zł (100%)

Urządzenie multifunkcyjne: 3200zł (100%)

Fotelik rehabilitacyjny 700zł (100%)

Poduszka przeciwodleżynowa: 500zł (70%)

Pełny wykaz wysokości refundacji:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001267/O/D20191267.pdf

 

PFRON 

Jeśli wartość wybranego zaopatrzenia medycznego przewyższa kwotę refundacji, możemy dodatkowo pozyskać do 150% (w praktyce najczęściej około 100%) wartości dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie zaopatrzenia medycznego

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie danej instytucji
 • Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu.
 • Kopia zlecenia NFZ potwierdzona za zgodność z oryginałem

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

 

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu.

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach naprawdę popularne. Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona. Każdy może to zrobić i nikt nie powinien się wahać.

Strony umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje wielu zwolenników.

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • NFZ
 • PFRON
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt
PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

 

Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie 1

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł ( minimalny udział własny 10% wartości sprzetu )

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego  i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę orzeczenia-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

Osoby które nie podlegają powyższym kryteriom, nadal mają możliwość oraz szanse na otrzymanie dofinansowania.

W razie braku profilu zaufanego, oraz możliwości jego założenia, należy:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie danej instytucji
 • Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Inne zaświadczenia wymienione we wniosku:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki
 • Oświadczenie o szczególnych trudnościach np. niezurbanizowana miejscowość, problemy finansowe itp.
 • UWAGA Zawsze sprawdź jakie są wymagane dokumenty przez Twój lokalny organ realizujący program.
NFZ

Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

O dofinansowanie do Wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ze środków NFZ możesz ubiegać się w dwóch przypadkach:

 • Gdy nie spełniasz kryteriów ubiegania się dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 (Wtedy możliwe jest pozyskanie środków uzupełniających PFRON- dofinansowanie do zaopatrzenia medycznego (Wózka specjalnego) w wysokości 150% wysokości dofinansowania NFZ)
 • Gdy kwota udzielona w programie jest niewystarczająca do zakupu wybranego wózka. Wtedy kwota z funduszu PFRON sumuje się z kwotą 3000zł z NFZ

 

Co należy zrobić?

WAŻNE:

Od stycznia 2020 została uproszczona procedura wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Nowa procedura:

 1. Pozyskanie oraz potwierdzenie wniosku na WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY (P.130) lub WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY DZIECIĘCY (P.131) – refundacja 3000zł 100%

 

LEKARZ SPECJALISTA (Pełny zakres wyrobów medycznych)

FIZJOTERAPEUTA ZE SPECJALIZACJĄ (Pełny zakres wyrobów medycznych)

 

(BRAK KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA ZLECENIA W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

 1. Realizacja zlecenia w specjalistycznym punkcie medycznym
PFRON

Jeśli wartość wybranego zaopatrzenia medycznego przewyższa kwotę refundacji, możemy dodatkowo pozyskać do 150% (w praktyce najczęściej około 100%) wartości dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie zaopatrzenia medycznego

Niezbędne dokumenty:

Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie instytucji udzielającej wsparcia

Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)

Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu.

Kopia zlecenia NFZ potwierdzona za zgodność z oryginałem

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do skutera i napędu elektrycznego wózka manualnego.

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt
PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

 Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

Moduł I – Obszar C – Zadanie 5

Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

Kwota pomocy do 7500 zł (min. wkład własny 25% kwoty brutto)

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu posiadają więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

UWAGA: Wymagany wkład własny może być sfinansowany przez środki pochodzące z innych źródeł wymienionych poniżej.

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU) 

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

 

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

 

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do transferu pacjenta

 • PFRON (Likwidacja barier technicznych/architektonicznych)
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt
PFRON
 • Likwidacja barier technicznych/architektonicznych
 • Sprzęt rehabilitacyjny

O dofinansowanie, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na likwidację barier architektonicznych, mogą się ubiegać osoby niepełnosprawne, które mają trudności w poruszaniu się, jeżeli:

 • są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, albo
 • posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują

Dofinansowanie do likwidacji barier technicznych lub sprzętu rehabilitacyjnego nie jest obarczone powyższymi wymaganiami.

UWAGA: Przydział do jednej z kategorii zależy od PCPR/MOPR właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia.

 • Likwidacja barier- do 95% kosztów przedsięwzięcia
 • Sprzęt rehabilitacyjny- do 80% kosztów wyposażenia.

Dofinansowanie następuje na pisemny wniosek złożony do powiatowego centrum pomocy rodzinie (PCPR) właściwego dla miejsca realizacji przedsięwzięcia. PCPR informuje szczegółowo o zakresie informacji i dokumentów, które wniosek winien zawierać.

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie Likwidacji barier technicznych/architektonicznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego.

Niezbędne dokumenty:

Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie instytucji udzielającej wsparcia

Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)

Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu. 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

UWAGA

 • W przykładach zostały przedstawione maksymalne wartości dofinansowań z PFRON które są rzadkością. Wysokość dofinansowania zależy od instytucji udzielającej wsparcia
 • Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do fotelików samochodowych, podnośników samochodowych, dostosowania samochodu dla osób niepełnosprawnych

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt

 

PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

 Moduł I – Obszar A – Zadanie 1

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Kwota pomocy 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł, Minimalny wkład własny 15% ceny brutto 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu posiadają więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

UWAGA: Wymagany wkład własny może być sfinansowany przez środki pochodzące z innych źródeł wymienionych poniżej.

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

zalety

Błyskawiczna procedura
doboru urządzeń
rehabilitacyjnych

zalety

Największy showroom
wózków inwalidzkich
w Polsce

zalety

Strefa pomiarowania
specjalistycznego

zalety

Strefa przymierzania
i testów

zalety

Sprzedaż
ratalna

zalety

Dział pozyskiwania
środków
/ refundacji

Darmowe testowanie

Bezpłatne testowanie wózka oraz pomiar
specjalistyczny w CWI Lublin

Zarezerwuj bezpłatnie