Refundacja – foteliki, dostosowanie samochodu

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do fotelików samochodowych, podnośników samochodowych, dostosowania samochodu dla osób niepełnosprawnych

 

 

  • PFRON (Aktywny Samorząd)
  • Subkonto w fundacji (1% podatku)
  • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
  • Zbiórka publiczna
  • Kredyt

 

PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

 Moduł I – Obszar A – Zadanie 1

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);

Kwota pomocy 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł, Minimalny wkład własny 15% ceny brutto 

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

SYSTEM SOW

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

PROFIL ZAUFANY

PROFIL ZAUFANY A AKTYWNY SAMORZĄD

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

  • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
  • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
  • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
  • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu posiadają więcej niż jedną przyczynę niepełnosprawności-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

UWAGA: Wymagany wkład własny może być sfinansowany przez środki pochodzące z innych źródeł wymienionych poniżej.

 

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

POWRÓT DO WYBORU KATEGORII PRODUKTÓW

zalety

Błyskawiczna procedura
doboru urządzeń
rehabilitacyjnych

zalety

Największy showroom
wózków inwalidzkich
w Polsce

zalety

Strefa pomiarowania
specjalistycznego

zalety

Strefa przymierzania
i testów

zalety

Sprzedaż
ratalna

zalety

Dział pozyskiwania
środków
/ refundacji

Darmowe testowanie

Bezpłatne testowanie wózka oraz pomiar
specjalistyczny w CWI Lublin

Zarezerwuj bezpłatnie