Refundacja – wózki elektryczne

Optymalna droga pozyskania dofinansowania do wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

 

 

 • PFRON (Aktywny Samorząd)
 • NFZ
 • PFRON
 • Subkonto w fundacji (1% podatku)
 • Fundacja (bez konieczności posiadania subkonta)
 • Zbiórka publiczna
 • Kredyt
PFRON (AKTYWNY SAMORZĄD)

 

Program „Aktywny Samorząd” realizowany ze środków PFRON.

 

Moduł I – Obszar C – Zadanie 1

Zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (C1) – do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, ale nie większej niż 25.000 zł ( minimalny udział własny 10% wartości sprzetu )

Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego  i złożenie wniosku o dofinansowanie w formie elektronicznej, z użyciem systemu SOW.

https://sow.pfron.org.pl/

Informacje na temat procedury założenia Profilu Zaufanego pod linkiem:

https://pz.gov.pl/pz/index

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

 

W roku 2021 preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które:

 • są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10
 • posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 • złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 • w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5.
 • posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę orzeczenia-liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10

Osoby które nie podlegają powyższym kryteriom, nadal mają możliwość oraz szanse na otrzymanie dofinansowania.

W razie braku profilu zaufanego, oraz możliwości jego założenia, należy:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1

 

Niezbędne dokumenty:

 • Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie danej instytucji
 • Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)
 • Inne zaświadczenia wymienione we wniosku:
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu lub pobieraniu nauki
 • Oświadczenie o szczególnych trudnościach np. niezurbanizowana miejscowość, problemy finansowe itp.
 • UWAGA Zawsze sprawdź jakie są wymagane dokumenty przez Twój lokalny organ realizujący program.
NFZ

Refundacja Narodowego Funduszu Zdrowia

O dofinansowanie do Wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, ze środków NFZ możesz ubiegać się w dwóch przypadkach:

 • Gdy nie spełniasz kryteriów ubiegania się dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” Moduł I, Obszar C, Zadanie 1 (Wtedy możliwe jest pozyskanie środków uzupełniających PFRON- dofinansowanie do zaopatrzenia medycznego (Wózka specjalnego) w wysokości 150% wysokości dofinansowania NFZ)
 • Gdy kwota udzielona w programie jest niewystarczająca do zakupu wybranego wózka. Wtedy kwota z funduszu PFRON sumuje się z kwotą 3000zł z NFZ

 

Co należy zrobić?

WAŻNE:

Od stycznia 2020 została uproszczona procedura wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na wyroby medyczne.

 

Nowa procedura:

 1. Pozyskanie oraz potwierdzenie wniosku na WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY (P.130) lub WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY DZIECIĘCY (P.131) – refundacja 3000zł 100%

 

LEKARZ SPECJALISTA (Pełny zakres wyrobów medycznych)

FIZJOTERAPEUTA ZE SPECJALIZACJĄ (Pełny zakres wyrobów medycznych)

 

(BRAK KONIECZNOŚCI POTWIERDZANIA ZLECENIA W ODDZIALE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA)

 1. Realizacja zlecenia w specjalistycznym punkcie medycznym
PFRON

Jeśli wartość wybranego zaopatrzenia medycznego przewyższa kwotę refundacji, możemy dodatkowo pozyskać do 150% (w praktyce najczęściej około 100%) wartości dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Co należy zrobić:

Złożyć wniosek do miejscowego oddziału PCPR/MOPR/MOPS udzielającego wsparcia PFRON w zakresie zaopatrzenia medycznego

Niezbędne dokumenty:

Wniosek- Zwykle do pobrania na stronie instytucji udzielającej wsparcia

Orzeczenie o niepełnosprawności- orzeczenie jest niezbędne (Procedura uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności)

Zaświadczenie o dochodach- jest częścią wniosku, Uwaga zawsze sprawdź obecne progi dochodu.

Kopia zlecenia NFZ potwierdzona za zgodność z oryginałem

SUBKONTO W FUNDACJI (1% PODATKU)

Zachęcamy do tworzenia Subkonta w fundacjach do tego stworzonych. Jest to łatwy sposób gromadzenia środków na wszelkie potrzeby osoby niepełnosprawnej, tylko między innymi na sprzęt medyczny.

Subkonto pozwala na gromadzenie środków ze zwrotu 1% podatku. Subkonto przekazywane w formie ulotek, plakatów, wiadomości, wykładów, mediów społecznościowych, linków na stronie, filmów internetowych itp. może pomóc zgromadzić znaczne środki.

UWAGA: Środki z subkonta można wykorzystać na wiele innych celów dotyczących podopiecznego np.: rehabilitacja, leki itp.

WYSZUKIWARKA FUNDACJI

FUNDACJA  (bez konieczności posiadania subkonta)

Fundacje pożytku publicznego dają również możliwość jednorazowej zapomogi do wskazanego sprzętu

Uwaga: Należy zawsze przeczytać regulamin członkostwa w fundacji. Czasami członkostwo oraz subkonto w jednej fundacji, zabrania pozyskiwania środków z innych tego typu podmiotów.

 

ZBIÓRKA PUBLICZNA

 Publiczne zbiórki środków są w obecnych czasach bardzo popularne.

Wymogiem jest zorganizowanie zbiórki i dotarcie do jak najszerszego grona darczyńców. Krok łatwy, traktowany jako dodatkowy niemniej jednak w niektórych przypadkach osiągający ponadprzeciętne wyniki.

Przykładowe strony WEB umożliwiające zbiórki:

www.siepomaga.pl

www.zrzutka.pl

www.pomagam.pl

KREDYT

Nieliczne punkty medyczne, mają podpisaną umowę z bankiem na pośrednictwo w uzyskaniu kredytu na dowolny asortyment. Niezwykle proste i szybkie rozwiązanie pozwala na zakup niezbędnego zaopatrzenia podczas jednej wizyty w sklepie. (Czas pozyskania kredytu około 15 minut)

Warto wspomnieć, że kredyt udzielony w sklepie medycznym jest oprocentowany dużo niżej niż każdy kredyt gotówkowy, przez co rozwiązanie dynamicznie zyskuje swoich zwolenników.

Przy kwotach powyżej 20.000zł możliwość negocjowania specjalnych warunków tzn. RATY 0%

zalety

Błyskawiczna procedura
doboru urządzeń
rehabilitacyjnych

zalety

Największy showroom
wózków inwalidzkich
w Polsce

zalety

Strefa pomiarowania
specjalistycznego

zalety

Strefa przymierzania
i testów

zalety

Sprzedaż
ratalna

zalety

Dział pozyskiwania
środków
/ refundacji

Darmowe testowanie

Bezpłatne testowanie wózka oraz pomiar
specjalistyczny w CWI Lublin

Zarezerwuj bezpłatnie